Konsultatsioon

Pakume klientidele konsultatsiooni hoone rohemärgiste sertifikaatide taotlemisel ja elukaare maksumuse/keskkonnamõju hindamisel.

Hindamine

Ettevõte omab BREEAM International New Construction ja In-Use sertifitseerimise litsentsi.

LCC/LCA

Ettevõte pakub hoonete elukaare maksumuse (LCC) ja elukaare keskkonnamõju (LCA) konsultatsioone ning analüüse.

BREEAM sertifikaat

BREEAM on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat hoone jätkusuutlikest omadustest. BREEAM on välja töötatud ja regulaarselt uuendatav UK-s. Alates selle loomisest, 1990. aastal, on BREEAM sertifikaate väljastatud üle 550 000. BREEAM on nüüdseks esindatud enam kui 70 riigis.

Hoolimata hoone asukohast on kõik BREEAM sertifikaadiga hooned kas planeeritud, projekteeritud, ehitatud või hallatud kooskõlas jätkusuutlike printsiipide parima praktikaga.

* BREEAM on BRE (Building Research Establishment) registreeritud kaubamärk (Community Trade Mark E5778551). BREEAM märgid, logod ja sümbolid on BRE autoriõigustega kaitstud ning on siin reprodutseeritud loa alusel.

LEED sertifikaat

LEED on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat hoone jätkusuutlikuse hindamiseks, mis on välja töötatud USA-s. Esimene versioon tuli välja 1998. aastal. LEED on selgelt USA standardite ja sealsete regulatsioonide mõjutustega. LEED hindamisstandardit on tänaseks kasutatud üle 110 000 projektis. LEED projekte on esindatud rohkem kui 160 riigis ja territooriumil.

2009.

AASTAST TEGELENUD ROHEMÄRGISTEGA

50+

PROJEKTEERITUD & KONSULTEERITUD HOONET

1.

EESTIS KAITSTUD DOKTORITÖÖ ROHEHOONETE TEEMAL

10+

AASTAT PROJEKTEERIMISE KOGEMUST

Firmast

Ettevõte on loodud 2013. aastal eesmärgiga pakkuda Eestis hoonete kvaliteedi hindamise (rohemärgiste, rohehoonete) teenust ja konsultatsiooni. Ettevõttel olemas uute hoonete BREEAM International New Construction (NC) hindaja ja kasutuses olevate hoonete BREEAM In-Use audiitori litsents. Mainitud litsentsid lubavad ettevõttel läbi viia hoonete vastavate eluetappide BREEAM hindamisi.

Erkki Seinre

Õppis aastatel 2003-2015 Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ). Magistrikraadi kaitses 2009. aastal Keskkonnatehnika erialal spetsialiseerumisega küttele ja ventilatsioonile. Pärast inseneriõppe lõpetamist astus sama aasta sügisel Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri. Doktoriväitekirja kaitses 2015. aasta märtsis. Doktoritöö uurimisteemavaldkonnaks oli rohemärgised ja nende rakendamise potentsiaal Eestis.