Ettevõte pakub järgnevaid teenuseid:

Hoonete sertifitseerimine

Ettevõttel on uute hoonete BREEAM International New Construction (NC) Assessor ja kasutuses olevate hoonete BREEAM In-Use Auditor litsents. Mainitud litsentsid võimaldavad ettevõttel läbi viia hoone BREEAM hindamisi ja väljastada sertifikaate.

LEED sertifitseerimiseks on ettevõttel olemas pikaaegne kokkupuude LEED hindamisstandardiga.

Keskkonnamõju analüüs

Hoonete sertifitseerimisega on tihedalt seotud LCC/LCA, mis moodustab olulise osa materjalide mõju hindamisest. Ettevõte pakub hoonete elukaare maksumuse (LCC – Life-Cycle Cost) ja elukaare keskkonnamõju (LCA – Life-Cycle Assessment) analüüse.

Koostame ehitustoodete EPD (EPD – Environmental Product Declaration) deklaratsioone.

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine

Projekteerime hoonete tehnosüsteeme alustades eskiisi ja lõpetades tööprojekti staadiumiga. Projekteerimisel kasutame MagiCAD tarkvara (projekteerime tehnosüsteeme 3D-s) .

BuildingLabel OÜ eesmärgiks on vastata klientide vajadustele pakkudes kvaliteetset teenust. Ettevõtte pakub:

  • hoonete BREEAM ja LEED sertifitseerimist;
  • hoone elukaare maksumuse (LCC), keskkonnamõju (LCA) analüüsi;
  • ehitustoodete EPD deklaratsioone;
  • tehnosüsteemide (KVJ) projekteerimist;
  • energitõhususe konsultatsiooni.

Kõikide teenuste pakkumisel juhindume parimast praktikast ja püüdleme kliendi soovi maksimaalsele rahuldamisele.

Detailsema huvi korral võta ühendust: info@buildinglabel.ee.