Milleks hoonet sertifitseerida?

Sertifitseeritud hoone on müügiargument potentsiaalsetele rentnikele ja investoritele. Paljudele sertifikaadiga käsitletud näitajatele ei pöörata tava projekteerimis- ja ehituspraktika raames tähelepanu. Sertifitseeritud hooned on läbimõeldud kontseptsiooni ja tõendatud kõrgema kvaliteediga kui muud hooned. Põhjalikum käsitlus on hoone kvaliteedi ja jätkusuutlikuse seisukohast oluline.

Kõrgem kvaliteet. Parem sisekliima. Madalamad kasutus- ja halduskulud. Väiksem veetarve. Teenuste lähedus. Rohelisem keskkond. Kasutajat toetav haldu. Need näitajad peaks huvitama iga klienti.

Projekteeritav hoone

Projekteerimise faasis olev uus hoone peaks juhinduma uutele hoonele esitatavatest nõuetest, mida käisitlevad BREEAM International New Construction ja LEED Building Design and Construction hindamisstandardid.

Rekonstrueeritav hoone

Rekonstrueeritavatele hoonetele on olemas mõningal määral modifitseeritud New Construction (NC) standard. Selleks standardiks on BREEAM International Non-Domestic Refurbishment. Selle hindamiskriteeriumid ei erine eriti NC standardist. Küll on selle hindamisstandardiga võimalik piirata hinnatavat osa järgnevalt: 1) hoone karp ja konstruktsioonid, 2) tsentraalsed tehnosüsteemid, 3) lokaalsed tehnosüsteemid ja 4) sisearhitektuur. Sõltuvalt rekonstrueerimise ulatusest on võimalik valida, millisele osale sertifikaati taotleda.

Olemasolev hoone

Kasutuses oleva hoone korral on kohaseim BREEAM In-Use International või LEED Building Operations and Maintenance hindamisstandardid. Need standardid hindavad kasutuses oleva hoone seisukohast olulisi näitajaid. NB! Sertifikaati võib taotleda ka piiratud osale hoonest.

BREEAM In-Use standard koosneb kolmest osast, millest esimest kahte saab taotleda sõltumatult. Esimene osa puudutab ennekõike hoone omanikku, teine haldajat ja kolmas rentnikku. Standardi järgi on võimalik taotleda sertifikaati järgnevatele osadele: 1) hoonele ja selle tehnosüsteemidele (Part 1), 2) hoone haldamisele (Part 2) ja 3) rentnike haldamisele (Part 3).

LEED O&M standardil analoogne liigitus puudub. Kuigi LEED standardi nõuded on BREEAM-iga võrreldes vähem nõudlikud on LEED O&M puhul vaja kaasata ka rentnikud, mida BREEAM-i puhul katab Osa 3.

Kõrgem kvaliteet

Sertifitseeritud hooned on läbinud põhjalikult kontrollitud

Parem töökeskkond

Sertifikaadi üks olulisemaid valdkondi on töökeskkonna kvaliteet

Keskkonnasõbralik hoone

Sertifikaadi saamiseks peab olema hoone kavandatud ja ehitatud keskkonnasõbralikult

Tegijad


Erkki Seinre

PhD

Kaitses doktoritöö 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) teemal hoonete rohemärgiste ja nende rakendamise potentsiaal Eestis. Kaitstud doktoritöö on saadaval TTÜ digikogus siit.

MSc

Magistrikraadi 2009. aastast Tallinna Tehnikaülikoolist (TTÜ) Keskkonnatehnika erialal spetsialiseerumisega küttele ja ventilatsioonile.

Ülikooli aastate jooksul õppis ja täiendas end Taanis (Aalborg University), Hollandis (TU Delft & Eindhoven University of Technology).

Erkki omab ligi 15 aastase töökarjääri jooksul töökogemust tehniku, projekteerija, ventilatsiooni lukksepa, õppejõu, konsultandi, projektijuhti, energiatõhususe spetsialisti ja hoonete rohemärgiste sertifitseerijana.

BREEAM International NC Assessor ja BREEAM In-Use litsentsi omanik (s.t. omab õigust hinnata hooneid BREEAM standardi kohaselt ja väljastada hoonetele sertifikaate).