Hoone elukaare kasutusmaksumus ja keskkonnamõju


Teil on laual mitu hoone lahenduse varianti, aga ei suuda leida objektiivseid kaalutlusi eelistuse leidmiseks. Teid huvitab milline lahendus on pikas perspektiivis majanduslikult kasumlikum. Teid kõnetavad järgnevad teemad:

  • Soovite eristuda teistest rakendades eesrindlikku suhtumist hoone kavandamisel?
  • Kas renoveerida või rajada uus hoone?
  • Kas eelistada kivivilla EPS-ile?
  • Kahtlete kas A-klassi energiatõhusus ja PV-paneelid on hoone eluea jooksul väiksema keskkonnamõjuga kui B-klassi hoone.
  • Soovite LEED või BREEAM sertifikaadi materjalide mõju raskesti saavutatavaid punkte?
  • Teil on soov end turundada kui keskkonnateadlikku ettevõtet?

Kõigile neile ja sarnastele probleemidele on lahendus olemas – abiks on hoone elukaare maksumuse hinnang (LCC) ja elukaare keskkonnamõju hinnang (LCA).

LCC analüüsiga hinnatakse hoone elukaare maksumust alates hoones kasutatavate materjalide toorme kaevandamisest kuni hoone kasutusea lõpuni. LCA analüüs hindab sama ajahorisondi ulatuses kasutatavate materjalide ja hoone kasutusest tulenevat keskkonnamõju.

Pakume klientidele vastavasisulist konsultatsiooni ja analüüsi. Kasutame selleks rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara, mille andmebaas on ulatusliku mahuga ja mida uuendatakse pidevalt. Analüüs järgib ISO standardite nõudeid. Analüüsi tulemusena on teil konkreetsed kvantitatiivsed (numbrilised) väärtused mille võrdlusel on võimalik teha insenertehniliselt põhjendatult parim valik.

Konkreetsema huvi korral võtke ühendust.

Toetab majanduslikult kaalutletud valikut
Ulatuslik ja pidevalt uuendatav andmebaas
Põhineb ISO standarditel
Insenertehnilistel alustel teostatav
Toetab LEED ja BREEAM sertifikaati
Keskkonnateadlik alternatiivide eelistus

Miks valida meid?


Erkki Seinre analüüsis oma doktoritöö raames Eesti kontekstis büroohoone majanduslikku ja keskkondlikku mõju hoone elukaare ulatuses. Omame head ettekujutust kuidas järjestuvad hoone elukaare jooksul energiatarve, veekasutus, materjalid ja transport.

Ligi 15-aastane hoonete tehnosüsteemide projekteerimise kogemus.

Mitmeaastane kogemus energiatõhususe spetsialistina energiatõhusate hoonete kavandamisel.

Täienduskoolitused ja praktika Taanis, Hollandis, Ungaris, Poolas.

Püsimaks konkurentsis ja olemaks kursis arengusuundadega hoiame end kursis valdkonnas toimuvate arengutega.